-20% Novinka
Cena
10,32 €

Pôvodná cena
12,90 €

Ušetríte
20% (2,58 €)

Kód produktu
P00891

Úvahy o pravde (a o politickej pravde zvlášť ) viac

Táto monografia je výsekom takmer dvadsaťroč­ného autorovho premýšľania o sociálnofilozofických aspektoch problému pravdy a násled­ného publikovania jeho výsledkov. A hoci ide o výber člán­kov a štúdií z rozličných období, nestratili nič na svojej aktuálnosti. Práve naopak. Vo svetle prebiehajúcej vojny na Ukra­jine, v oblasti Gazy či v kontexte celosvetovej klimatickej krízy zá­pas medzi pravdou a lžou – aj keď často v skrytej, latentnej podobe – nadobudol ešte výraznejšiu podobu a intenzitu. O to väčší výz­nam má neustále vracanie sa k otázke, čo je pravda (alebo to, čo sa za pravdu považuje či vydáva), ako funguje v spoločnosti, hlavne tá politická pravda, a v akom „režime pravdy“, ako by sa vyjadril známy francúzsky filozof Mi­chel Foucault, vlastne žijeme.

Parametre
Autor Ivan Buraj
ISBN 978-80-8200-136-8
Vydavateľ IRIS
Rok vydania 2024
Počet strán 108
Väzba brož.
Jazyk slovenský
Formát A5