grafické práce

NOVINKA: - skenovanie z otvorených kníh do formátu A3, vyrovnanie strán, OCR
- zalomenie textov a príprava do tlače

- návrh a realizácia grafickej úpravy
- plošné skenovanie do formátu A3
- úprava fotografií, prekreslenie obrázkov, kolorovanie starých fotografií