grafické práce

NOVINKA:
-
skenovanie z otvorených kníh do formátu A3, vyrovnanie strán, OCR
- digitalizácia dokumentov – účtovných dokladov, dokumentácie – od vizitky do formátu A3

- zalomenie textov a príprava do tlače

- návrh a realizácia grafickej úpravy
- plošné skenovanie do formátu A3
- úprava fotografií, prekreslenie obrázkov, kolorovanie starých fotografií