grafické práce

- zalomenie textov a príprava do tlače
- návrh a realizácia grafickej úpravy
- úprava fotografií, prekreslenie obrázkov, kolorovanie starých forografií