jazykové příručky - Autor - Anna Rácová, Ján Horecký