Tlačiareň

V žiadosti o cenovú ponuku špecifikujte čo najpresnejšie Vaše požiadavky: druh papiera, formát, knihárske spracovanie, náklad a pod.