Povaha súčasnej vedy a jej metódy


Cena
14,90 €

Kód produktu
P00488

Na sklade
ks

Dnešná veda je veľmi zložitým a neustále sa rozvíjajúcim útvarom, ku ktorému jestvuje viac prístupov a možností ho charakterizovať. Najprimeranejší a dejinám vedy aj najväčšmi zodpovedajúci sa zdá systémový prístup. Veda totiž už v gréckom antickom období postupne nadobúdala systémový charakter, ktorý tvoril jej podstatnú črtu. Systémový prístup sa postupne začal uplatňovať v celej matematike a pod jej vplyvom vo fyzike, chémii, biológii a aj v spoločenských vedách...

Profesor V. Filkorn bol zakladateľom modernej logiky na Slovensku. Jeho vedeckovýskumná činnosť bola úzko spätá s pôsobením vysokoškolského učiteľa. Vychoval prvú generáciu moderných slovenských logikov a metodológov. Z oblasti svojej špecializácie publikoval štyri monografie : Predhegelovská logika, Metóda vedy, Úvod do metodológie vied a Predialectical Logic. Už prvá z nich bola aj jednou z najvýznamnejších prác u nás z dejín európskej filozofie. Na výsledky knižných prác nadväzuje celý rad štúdií, ktoré V. Filkorn uverejňoval v časopise Filozofia. Ako člen jeho redakčnej rady prispieval k jeho profilovaniu a úrovni. 

Parametre
Autor Vojtech Filkorn
ISBN 80-224-0564-7
Vydavateľ VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Rok vydania 1998
Počet strán 380
Väzba brož.
Jazyk slovenský
Formát B5
Stav výborný