logika a metodológia - nemecký jazyk


Logika skúma štruktúru alebo formy ľudského myslenia (návrhy, koncepty a úvahy a pod.) s cieľom ustanoviť platné zákony a princípy na získanie kritérií pravdy. Skúma spôsob vyvodzovania záverov a spôsob predpokladov. „Myšlienková cesta“, ktorá vedie k určitým záverom. Prídavné meno „logický“ znamená, že niečo dodržiava pravidlá logiky a rozumu. Označuje tiež očakávaný normálny alebo prirodzený následok.

Metodológia je veda o metódach, ich možnostiach a o ich aplikáciách vo vedeckom výskume.