Cena
289,54 CZK

Kód produktu
P00485

Skladem
ks

Publikácia predstavuje sociálnu filozofiu v zornom poli jej možného využitia v edukačej praxi.
Jej cieľom je:
– poukázať na špecifiká filozofického prístupu k skúmaniu spoločnosti a sociálnych javov,
– lokalizovať sociálnu filozofiu v rámci vied o spoločnosti,
– predstaviť hlavne problémové okruhy, ktorými sa sociálna filozofia zaoberá,
– tematizovať sociálne ideály a hodnoty orientujúce ľudské sociálne a politické aktivity v priebehu ľudských dejín,
– oboznámiť jej čitateľov s možnými spôsobmi a metódami konceptualizácie sociálnej skutočnosti a so špecifikami, ktoré je nutné pri jej konceptualizácii zohľadniť,
– poukázať na jej presahy do iných sfér ľudskej teoretickej a praktickej činnosti a na možnosti operacionalizácie ňou spravovaných poznatkov a metód na občiansku každodennosť.

Parametry
Autor Branislav Malík
ISBN 978-80-8200-089-7
Vydavatel IRIS
Rok vydání 2021
Počet stran 160
Vazba brož.
Jazyk slovenský
Formát A5