V knižnej publikácií Psychológia je venovaná pozornosť otázkam vymedzenia takých pojmov ako je duša, psychika, vedomie, ako aj ďalším psychologickým kategóriám (pociťovanie, vnímanie, imaginatívne procesy, mnemické procesy, myslenie, inteligencia a i.). Významné miesto zaberá problematika sociálnej psychológie, otázky motivácie a emocionality (motívy, potreby, hodnoty, postoje, ašpirácie, záujmy... ), ako aj otázky osobnosti. Posledná kapitola je venovaná niektorým najvýznamnejším vedným disciplínam aplikovanej psychológie.

Parametry
Autor Július Boroš, Edita Ondrišková, Eva Živčicová
ISBN 80-88778-87-5
Vydavatel IRIS
Rok vydání 1999
Počet stran 268
Vazba viaz.
Jazyk slovenský
Formát A5