logika a metodologie - český jazyk


Logika zkoumá strukturu nebo formy lidského myšlení (návrhy, koncepty a úvahy apod.) s cílem stanovit platné zákony a principy pro získání kritérií pravdy. Zkoumá způsob vyvozování závěrů a způsob předpokladů. „Myšlenková cesta“, která vede k určitým závěrům. Přídavné jméno „logický“ znamená, že něco dodržuje pravidla logiky a rozumu. Označuje také očekávaný normální nebo přirozený následek.

Metodologie je věda o metodách, jejich možnostech ao jejich aplikacích ve vědeckém výzkumu.